Som vi har väntat! Nu har vi fått plantera igen de tråkigt tomma ytorna framför huvudentrén på Ystad lasarett. Med blandade buskar och perenner i härliga blomfärger och en del vintergröna blad, så det är fint året runt. Eva och Lorentina gjorde ett gediget arbete med att sätta slanestaket, så ingen kan köra eller trampa isönder ytorna. Slägga stolpe slå slanestaket Ystad lasarett huvudentré Hamra spika slanestaket halvpallisad Ystad lasarett Lorentina planteringPlantering vinca major drypteris trädjon storblommig vintergröna plantering rabatt perenner rosa rugosaJoäng Peugot plantering perenner släpPlåtkant Ystad lasarett prunus perenner plantering backar krukor