Tjänster

Underhåll av träd och buskar

Allt från uppbyggnadsbeskärning och fruktträdsbeskärning till röjning och fällning av träd.

Trädplantering av stora individer

Allt från barrot till depåodlade individer som är decennier gamla.

Anläggningsarbete

Från planering och projektering till färdigställt arbete.

Vinterväghållning

På mark på bostadsrättsföreningar, kommunalafastigheter och industrifastigheter.

Skötsel av utemiljöer.

För anläggning av uteplatser, vindskydd, plank, bänkar med mera. Till  stora som små kunder.

Träarbeten

För anläggning av uteplatser, vindskydd, plank, bänkar med mera.

Trädplantering av stora individer

Allt från barrot till depåodlade individer som är decennier gamla.

Plantering av utplanteringsväxter

Även buskar och perenner. I urnor, växthus och stora markplanteringar.

Vinterväghållning

På mark på bostadsrättsföreningar, kommunalafastigheter och industrifastigheter.

Konsultarbeten

Allt från projektledning och utbildning till projektanpassade träd- och skötselplaner.

Träarbeten

För anläggning av uteplatser, vindskydd, plank, bänkar med mera.

Vi arbetar i södra Skåne bland annat i Falsterbo, Trelleborg, Ystad, Vellinge, Malmö m.fl.