Alexandra: 0702-929945, Catharina: 0731-501059
<div id="fb-root"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script>(function(d, s, id) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (d.getElementById(id)) return;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> js = d.createElement(s); js.id = id;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> js.src = 'https://connect.facebook.net/sv_SE/sdk.js#xfbml=1&version=v2.12';<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

Vår Facebook

Här kan ni se vårt Facebookflöde och se vad vi hittar på just nu.