Skötsel

Skötsel av utemiljön

Brf Gulagården i Trelleborg.

Skötsel av utemiljön

Trelleborgs lasarett

Skötsel av utemiljön

Skötsel av västra landsbygden, Trelleborgs kommun

Anläggning och servicearbete