Ännu en sommardag och vi beskär en trädallé på Söderslätt. Underbara varma vindar fläktade oss hela dagen. 

beskärning allé  tilia lind söderslätt stångsåg grenarstångsåg silky grenvåning fri höjd trafik höjning trädsnitt grenvinkel invuxenbark övervallning handsåg silkysamarbete stångsåg stångsekatör beskärning tilia lind söderslätt håslöv