Idag planterade vi glatt efter Mona Wemblings utplacering av växtepå Källstorps kyrka. Sista etappen på alléplanteringen är nu gjord, 900 perenner senare. Vi hade förstärkning från kontoret av Monica.

mona wembling  källstorp perenner allé