Först fick hela trappan plockas ner, sen byttes flera steg ut mot ny  svensk sten från Gillberga på Öland. Ölandssten kalksten gillberga naturstenskompaniet byte beklädnadssteg trappa Ystad lasarettKalksten trappa renovering Öland natursten kallmurad