Nästa 540 lindar är nu inventerade längs vägarna till Näsbyholms Fideikommiss. Kan ni se slutet på allén?