Än så hinner vi beskära lite till innan allt slår ut. Idag är det Semin som är uppe i träden och beskär.