Alexandra: 0702-929945, Catharina: 0731-501059

Än så hinner vi beskära lite till innan allt slår ut. Idag är det Semin som är uppe i träden och beskär.