Det är dags, om man inte redan har börjat, att vattna sina nyplanteringar. Det är lätt att glömma att vattna för att man tror att det är fuktigt i marken eller tidigt på säsongen. Men alla växter behöver fukta för att slå ut och vintergröna växter börjar växa tidigt, långt innan de lövfällande.