Integritetspolicy

Vi värnar om integritetsfrågor och har tagit fram en integritetspolicy som ska hjälpa dig att förstå vilken data vi samlar in, vad vi använder den till och hur du kan utöva dina rättigheter. Att läsa en integritetspolicy är viktigt så vi hoppas att du tar dig tid till detta.

Joang Mark & Trädgård AB följer dessa riktlinjer för att skydda din integritet:

 • Vi samlar inte in mer information än nödvändigt
 • Vi använder inte dina uppgifter till annat än vad vi har specificerat
 • Vi behåller inte dina uppgifter längre än nödvändigt
 • Vi sprider inte dina uppgifter till tredje part

1. Insamling av information och spårning

1.1 När du besöker vår webbplats

Du kan besöka vår webbplats utan att ge ifrån dig någon personlig information. Joang Mark & Trädgård AB använder Google Analytics och cookies för att förbättra vår service, användarvänligheten och för att analysera hur webbplatsen används. Bortsett från den ungefärliga platsen (IP-adress), är informationen som Google Analytics samlar in mestadels anonym trafikdata som webbläsarinformation, enhet och språk. Vi samlar inte in övrig information som ålder, kön, intressen, bankuppgifter. Den insamlade informationen används för att skapa en överblick över hur webbplatsen används. Informationen används inte till något annat, som att se vem som besöker webbplatsen.

2. När du kontaktar oss

Informationen du anger i ett formulär (personlig information som ditt namn, e-post, företag, telefonnummer) kommer att hanteras och lagras så att vi kan kontakta dig och besvara din förfrågan, och/eller ge dig tillgång till våra tjänster.

3. Informationssäkerhet

Joang Mark & Trädgård AB är noga med säkerheten runt personlig information. När Joang Mark & Trädgård AB samlar in information om dig ser vi även till att informationen skyddas mot otillåten tillgång, förlust, manipulering, förfalskning, förstörelse eller obehörigt avslöjande. Detta görs genom lämpliga tekniska åtgärder.

4. Tillgång till information

Du har alltid rätt att begära ut informationen vi har lagrad om dig. Du kan göra detta genom att kontakta oss på info@joang.se. Vi ser till att du får en kopia på informationen vi har om dig. För att kunna göra detta på ett säkert sätt kan vi be dig att verifiera din identitet. Vi skickar informationen digitalt till dig, såvida du inte begär något annat. För eventuella efterföljande begäran om utdrag kan vi debitera dig en administrativ avgift.

5. Korrigering och borttagning av information

Om du anser att informationen vi har lagrat om dig är felaktig får du gärna kontakta oss så att vi kan uppdatera den. Information som vi inte längre har användning för raderas löpande. Om du vid något tillfälle inte vill att Joang Mark & Trädgård AB längre lagrar din information, vänligen kontakta oss.

6. När gäller denna integritetspolicy?

Vår integritetspolicy gäller för våra tjänster på vår webbplats. Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. När du väljer att besöka dessa gäller inte längre vår integritetspolicy. Den här versionen av vår Integritetspolicy gäller från och med 15 maj 2018.

7. Ändringar

Vi har rätt att ändra i vår Integritetspolicy och ser löpande över innehållet för att ständigt förbättra den. Joang Mark & Trädgård AB kommer inte minska dina rättigheter som anges här utan att begära godkännande av ändringarna. Alla ändringar i Integritetspolicy kan du hitta på vår webbplats. Du har tillgång till tidigare versioner här.

8. Sammanfattning

Enligt lag får vi samla in begränsad information om dig i syfte att förbättra våra tjänster.

 • Vi säljer ingen information eller delar med oss av denna till tredje part.
 • Vi använder inte information till något annat än vad vi anger.
 • Vi ser till att alla information lagras säkert.
 • Vi raderar all information som vi inte längre har användning för.
 • Vi ser löpande över vår Integritetspolicy för att förbättra den och öka din säkerhet.

9. Du kan

Kontakta Joang Mark & Trädgård AB när som helst för att:

 • begära ut information vi har lagrat om dig.
 • korrigera information vi har lagrat om dig.
 • radera information vi har lagrat om dig.