Alexandra: 0702-929945, Catharina: 0731-501059

[acs_circular]

Skelettjordsplantering på Nydala skolan i Malmö

Skelettjordsplantering till Skogslind, Tilia cordata, på Nydala skolan i Malmö 

[/acs_circular]