[acs_circular]

Skelettjordsplantering på Nydala skolan i Malmö

Skelettjordsplantering till Skogslind, Tilia cordata, på Nydala skolan i Malmö 

[/acs_circular]